Sunday, February 12, 2006

Norges første, og eneste, kvinnelige statsminister

Synes du tjuefem år er lenge? For tjuefem år siden var jeg 12 år, så de siste tjuefem åra dekker altså hele ungdomstida og hele voksenlivet mitt så langt. Så for meg er det ganske lenge. Tenker man på at Norgenasjonen fylte hundre år i fjor, så er tjuefem år en fjerdedel av Norges historie, det høres også ganske lenge ut. Men stort sett så er det i privat sammenheng, og ikke i historisk, at tjuefem år er lenge. I den store sammenhengen er jo tjuefem år forsvinnende lite. Men det er jo et halvrundt tall og et lite jubileum verdt. I år er det altså bare tjuefem år siden Gro Harlem Brundtland ble statsminister i Norge for første gang. Hun var Norges første kvinnelige statsminister og nummer fem i verden. Første statsministerjobb varte i ikke lenge, bare åtte måneder. I de tidlige åttiåra blåste høyrevinden kraftig. Men ved neste korsvei fikk hun sitte lenger i statsministerstolen. Det var også da hun ble kjent over hele verden, ikke bare som kvinnelig statsminister, men fordi hun dannet regjering der nesten halvparten av statsrådene var kvinner.

Som alle vet, så er Gro Harlem Brundtland utdannet lege. Det var som ung kvinnelig lege hun startet sitt store politiske engasjement, for kvinners rett til selvbestemt abort. Dette kvinnepolitiske engasjementet har fulgt henne videre i karrieren. I langt større grad enn de sine forgjengere, andre kvinnelige statsministere som Indira Gandhi og Margaret Thatcher, brukte Gro Harlem Brundtland sin posisjon til å kjempe for at kvinner skulle få de samme rettighetene som menn. Selv om vi som er gamle nok til det, aldri kommer helt til å glemme tv-debattene mellom Gro og Kåre, så er det nok andre ting ettertiden kommer til å huske henne for. For det er som Marie Simonsen, Dagbladet, skriver i sin kommentar til jubileet: "Kanskje er det nettopp hennes posisjon som førstekvinne og rollemodell for en hel generasjon kvinner, som har redusert hennes betydning i kritikernes øyne. Da ser man bort fra at likestilling alene er den mest gjennomgripende omveltningen i samfunnet de siste 30 åra; i lovverk, i velferdsordninger, i yrkeslivet og familielivet. De kostbare reformene skjedde i ei tid vi ikke hadde 1300 milliarder kroner på bok, men vi hadde Gro. Det er ingen politikere siden som har hatt en større visjon for det norske samfunn. Noen milliarder til kommunene, eller til skattelette, blir smått i forhold."

Hun var Norges første kvinnelige statsminister, men vi skal ikke glemme at hun fortsatt også er Norges eneste. Hun gikk foran og kanskje vil noen følge etter. Alle norske partier, unntatt Fremskrittspartiet, har hatt en eller flere kvinnelige ledere. Om noen få måneder får jo også Fremskrittspartiet sin første kvinnelige leder. Kanskje ville dette også skjedd uten Gro, men det bør vel være hevet over en hver tvil at hun fikk fart i denne prosessen? Tjuefem år er ikke lenge, men noen ganger kan det skje mye på den tiden.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home